Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i wymogom Unii Europejskiej wdrążyliśmy w naszej firmie system HACCP, czyli Hazard Analysis Critical Control Point (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych)


HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów.

© 2015 | Brudzew Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone